ना.सु. धनिश्वरा वैजाली रावतको बिदाई कार्यक्रमका तस्विरहरु