• नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०

  • पुर्ण अपाङ्ग शिवराज-9 बस्ने रामलाल थारूलाई सहजीकरण गर्दै नेपाली नागरीकताको प्रमाणपत्र दि‌दै

  • अम्मर राज शर्मालाइ फेरी भेटौलाको क्षण

  • धनीश्वरा बैजाली जी फेरी भेटौ‌ला है ।

  • नविन कुमार शाक्य जी, फेरी भेटने बाचा सहित ।

  • नर ब‍. खडका सर फेरी भेटने बाचा सहित ।

  • शोभाखर जी छुट्नु फेरी भेट्ने संकेत हो है ।

  • कार्यालय भवन