सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, चन्द्रौटा, कपिलवस्तु

ठेगाना :

फोन नं : 076-540115, 076-540012

फ्याक्स : 076-540012

इमेल : chandrautailaka@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/chandrautailaka

Twitter : https://twitter.com/AChandrauta