कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 सूर्य बहादुर खत्री सूर्य बहादुर खत्री कार्यालय प्रमुख प्रशासन साखा 9857009777
2 पुष्पराज पाण्डे पुष्पराज पाण्डे शाखा अधिकृत प्रशासन साखा 9857054666
pushpa9847194313@gmail.com
3 मोती प्रसाद पोख्रेल मोती प्रसाद पोख्रेल नायब सुब्बा प्रशासन साखा 9857050193
motiprasadp@gmail.com
4 परमेश तेली परमेश तेली नायब सुब्बा प्रशासन साखा 9857045549
parmeshg549@gmail.com
5 रमापति आरख रमापति आरख कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन साखा 9815400112
nabinarakh4@gmail.com
6 राम श‍ंकर चौधरी राम श‍ंकर चौधरी ह.स.चालक 9847862737
ssankarc99@gmail.com
7 कमल प्र.शर्मा पौडेल कमल प्र.शर्मा पौडेल कार्यालय सहयोगी 9847063225
kamapsp@gmail.com
8 दधिराम भुषाल दधिराम भुषाल कार्यालय सहयोगी 9847037020
dadhiramb5@gmail.com
9 विपिन कुमार विपिन कुमार कार्यालय सहयोगी 9811919079
vipinchaic@gmail.com